Language
Shopping Cart

เพลงนี้เป็นบทเพลงแห่งพลังงานบวกที่เป็นพลังงานสะอาด
ในเมื่อโซลาร์เซลล์สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ จึงเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการลองอัดเพลงกัน
เราจึงได้เพลงที่ร้องและบันทึกเสียงจากแสงของดวงตะวันอย่างแท้จริง